Szerződésmódosítás szükséges a konferencia javaslatainak végrehajtásához, mondja az EP

Európa

A képviselők támogatják, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia állampolgároktól eredő, nagyratörő javaslatai az Unió gyökeres reformja révén megvalósuljanak.

  • A képviselők üdvözölték az Európa jövőjéről szóló konferencia nagyratörő és építő jellegű javaslatait
  • A Parlament elkészíti azokat a javaslatokat, amelyek szerződésmódosítás elkezdéséhez szükségesek
  • További integráció az energia- és védelempolitika, az uniós intézmények, és a széles körű és a nehézségekkel szemben ellenálló növekedés terén
  • Parlamenti jogszabály-kezdeményezési jogra és a tanácsi döntések egyhangúságának felszámolására van szükség
  • A képviselők azon dolgoznak, hogy megvalósuljanak az európai polgárok elvárásai

A Parlament szerdán kézfeltartással állásfoglalást fogadott el arról, hogy a konferencia végeztével milyen következő lépésekre lesz szükség.

A Parlament úgy látja, hogy a konferencia „ambiciózus és konstruktív javaslat[ainak]” megvalósításához többek között az EU intézményi felépítésének egyszerűsítése, a döntéshozatali folyamat nagyobb átláthatósága és elszámoltathatósága, valamint az uniós hatáskörök újragondolása terén az uniós szerződések módosítására van szükség. Ezért a Parlament felkéri az Alkotmányügyi bizottságát, hogy dolgozzon ki javaslatot az uniós szerződések reformájára, amely az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke értelmében egy konvent keretében történhet. A szerződésmódosítás során a képviselők szerint az Uniónak egy fenntartható, inkluzív és rugalmas növekedési modell felé kellene elmozdulnia, és különös figyelmet kell szánnia a gazdaság gerincét alkotó kis-és középvállalkozásokra. Az Uniónak az éghajlatváltozás kezelésében, a biológiai sokféleség védelmében és a fenntarthatóság előmozdításában is mielőbb vezető szerepet kell betöltenie. A Parlament a konferencia következtetéseivel összhangban kijelenti: a mélyebb politikai integráció és a valódi demokrácia úgy valósítható meg, ha a Parlament jogalkotási kezdeményezési jogot kap, a Tanácsban pedig eltörlik az egyhangúság követelményét.

A részvételi demokrácia példátlan megvalósulta

keddi vita során a képviselők  nagy többsége kijelentette: a részvételi demokrácia ezen példátlan megvalósulása során meghallotta a polgárok tisztán és érthetően kifejezett elvárásait, prioritásait és problémáit. A konferencia javaslatait tiszteletben kell tartani, mondták.

Többen hangsúlyozták, hogy a polgárokat erősebb demokratikus képviselet révén jobban be kell vonni az uniós szintű döntésekbe. Mások azokra a területekre mutattak rá, ahol a polgárok javaslatai gyökeres változást indítanának el, ilyen például a valódi európai választások megszervezése vagy az Unió új hatáskörökkel való felruházása többek között az egészségügy, az energia, a migráció és a védelempolitika területén. Más felszólalók bírálták a konferenciát, mert szerintük az elhibázott volt, a következtetések pedig nem az európai közvéleményt tükrözik.

A vita magyarországi felszólalója

Gál Kinga (független)

A következő lépések

vezető testület három társelnöke az Európa-napon (május 9-én), a Parlament strasbourgi üléstermében tartott záróeseményen mutatja be végső jelentését az uniós intézmények elnökeinek.

Háttér

konferencia április 29-30-i plenáris ülésén kilenc témában 49 javaslattervezetet fogadtak el, és meghatároztak több mint 300 intézkedést, amellyel ezek a javaslatok megvalósíthatók. A javaslattervezetek az európai polgári vitacsoportokban született 178 ajánláson, a nemzeti vitacsoportok gondolatain, és a többnyelvű digitális platformon felvetett 16.274 ötlethez érkezett 43.734 hozzászóláson alapulnak.