Jubileumi diplomaosztó az egyetemen

Egyetem

Rubin, vas, gyémánt és aranydiplomás agrármérnököket és orvosokat köszöntött szeptember 5-én és 6-án a Debreceni Egyetem.

A Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán péntek délelőtt tartottak ünnepséget a 70, 65 és 50 éve végzett agrármérnökök részvételével.  Az egybegyűlteket Komlósi István, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja köszöntötte. Elmondta: az a tény, hogy a 2014-ben 75 egykori hallgató nyújtotta be szakmai életrajzát, és kérte jubileumi díszoklevél adományozását, önmagában azt jelzi, hogy mindannyiuk szívében máig helye van az egyetemi éveknek. Beszédében hangsúlyozta, hogy a széleskörű gazdasági kapcsolatrendszer, valamint a térség vállalataival, cégeivel való intézményi együttműködés biztosítja a hallgatók számára a gyakorlati képzés feltételeit.

-Elődeink jó példáját követve igyekszünk korszerű ismereteket, gyakorlatorientált tudást nyújtani a hallgatóknak – emelte ki a dékán.

A jubileumi díszoklevéllel kitüntetettek nevében Löffler László agrármérnök mondott köszönetet egykori intézményének.

-Ezalatt az ötven év alatt akkora változás következett be, amire az emberiség fejlődésében az írásbeliség megszületése óta nem volt példa. A baktató ölezőtől eljutottunk a műholdas helymeghatározásig, a hoffer traktoroktól a légkondicionált, kabinos, sokat tudó erőgépeken át az arató-cséplő gépekig, a szintező keresztektől a lézervezérelt erő-  és munkagépekig.

 Az ünnepségen két rubin-, egy vas-  és 72 aranydiplomát adtak át.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) szombaton köszöntötte a 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt orvosi diplomát szerzett hallgatóit rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiploma átadásával. Mátyus László dékán köszönetét és tiszteletét fejezte ki a jubilánsok áldozatkészségéért, helytállásáért. A fiatalok számára is példaértékűnek nevezte a megjelentek életművét, hiszen mindvégig szorgalmasan, odaadó munkával szolgálták a magyar egészségügyet.

A jubilánsok nevében Gergely Lajos professzor szólt a megjelentekhez. Jó szívvel emlékezett vissza az egyetemen töltött 6 évre, amely meghatározó volt mindannyiuk életében, hiszen barátságok és szerelmek is szövődtek, mialatt ezt a nehéz hivatást sajátították el. Emlékezetes professzoraik pedig nemcsak tanították, hanem nevelték is a diákokat.

Az egykori orvostanhallgatók közül hárman rubin-, ketten vas-, 21-en gyémánt-, 79-en pedig aranydiplomát vehettek át.

Az ünnepségen „90 éves az Orvosképzés” emlékérmet adományozott az ÁOK kari tanácsa Földes Istvánnak, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet professzor emeritusának 90. születésnapja alkalmából.