Az Európai Számvevőszék további éberséget sürget az uniós bankszanálási rendszer pénzügyi kockázataival kapcsolatban

Európa

2021-ben csökkentek a bankunión belüli, fizetésképtelenné vált bankok rendezett felszámolásának kezelésére szolgáló uniós rendszert érintő kockázatok. Ez azonban nem ok arra, hogy az Unió ébersége alábbhagyjon – figyelmeztet az Európai Számvevőszék a mai napon közzétett jelentésében.

Az Európai Számvevőszék köteles évente jelentést készíteni az Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – a bankunión belüli, fizetésképtelenné vált bankok rendezett felszámolásának irányítására szolgáló uniós rendszer – keretében felmerülő pénzügyi kockázatokról. A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan a Bizottság és a Tanács nem számolt be függő kötelezettségekről, míg az Egységes Szanálási Testület (ESZT) néhány függőben lévő peres eljárásról számolt be a bankoknak a – bankszanálások támogatására felhasználható – Egységes Szanálási Alaphoz (ESZA) való hozzájárulásával kapcsolatban. A számvevők ezeket a közzétételeket megfelelőnek ítélik, de javasolják a pénzügyi kockázat nyomon követésének javítását és a jogi költségek esetleges visszatérítésének kiszámítására szolgáló módszer tökéletesítését.

„Az Európai Bíróság öt alapvető bírósági ügyben hozott határozatot, amely ügyekben az ESZT első, a Banco Popular Españolra vonatkozó szanálási határozatát támadták – nyilatkozta Rimantas Šadžius, aki számvevőszéki tagi megbízatásának ideje alatt az ellenőrzést vezette. – Jelentésünkben megjegyezzük, hogy az ebből következő jogbiztonság miatt csökkent a bankuniót érintő pénzügyi kockázat szintje. Részletes áttekintést nyújtunk a fennmaradó kockázatokról, és a lehetséges pénzügyi következmények nyomon követésének és kiszámításának további javítását javasoljuk.”

A Banco Popular Español 2017. évi szanálása óta számos alkalommal került sor peres eljárásokra uniós és nemzeti szinten. Az idei év elején az Európai Bíróság a szanálási határozatot megtámadó öt alapvető ügyben megszüntette az eljárást. Bár az ESZT már korábban is alacsonynak értékelte e perek elveszítésének valószínűségét, a szanálási határozatot megtámadó ügyek megszüntetése tovább csökkentette az ESZT pénzügyi kockázatait. A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan az ESZT semmilyen uniós szintű esethez kapcsolódóan nem számolt be függő kötelezettségekről. A számvevők nem találtak olyan bizonyítékot, amely ellentétes lenne ezzel az értékeléssel. A nemzeti szintű esetekben az ESZT a spanyol nemzeti szanálási hatóság jelentéseire támaszkodik. A vonatkozó jelentés azonban az ESZT beszámolójának lezárását követően érkezett meg. A számvevők ajánlása szerint a 2022. évi beszámolók esetében az ilyen típusú információkat korábban kell összegyűjteni és a folyamatba beépíteni.

Ami az Egységes Szanálási Alapba fizetendő banki hozzájárulások kiszámításával kapcsolatos jogvitákat illeti, a számvevők megjegyzik, hogy az előző évi ellenőrzési jelentés ajánlása nyomán az ESZT újraértékelte a kapcsolódó függő kötelezettségeket, és lényegesen alacsonyabb összegről számolt be, mint 2020-ban. 2021-ben az ESZT 5,5 millió euró összegű függő kötelezettséget tüntetett fel 63 uniós szintű jogi ügy kapcsán, a nemzeti eljárásokkal kapcsolatosan azonban semennyit, összhangban a Bíróság azon döntésével, amely szerint a nemzeti bíróságok nem rendelkeznek hatáskörrel e határozatok megsemmisítésére. Az elszámolásokban 2,55 millió euró összeget tüntettek fel az esetleges jogi költségek ellentételezésére. A számvevők szerint finomítani kell az e költségek számszerűsítésére szolgáló módszert, különösen az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével. Ezenkívül az ESZT-nek javítania kell a függő kötelezettségek közzétételét azokban az esetekben, amikor az Egységes Szanálási Alapból való kifizetés kockázatát valószínűnek értékelik, de a pénzügyi kitettség nem becsülhető meg megbízhatóan.